Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów
Zapisy na warsztaty i półkolonie
UWAGA: z dofinansowania z Gminy Skrzyszów na udział w półkolonii letniej skorzystać mogą jedynie dzieci, które w bieżącym roku kalendarzowym nie korzystały
z dofinansowania z Gminy na udział w innej imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów (np. półkolonie zimowe).

Regulamin półkolonii 2024